site stats

Privat väderstation från Kristinestad, stationen uppdaterar sig själv varje 15 sek.

stationen mäter temp, vindavkylning,mm, vind mm, fukt mm, solens styrka mm.. ej lufttryck. mätningarna från stationen skickas direkt till olika meteorologiska institut och prognoser smmanställes, exaktheten har konstaterats till 95%

 datan som skickas kan du ta del av via länkarna. bästa direktkontakten och prognoserna för just din komun hittar du via EU Weather.eu

Har även nyligen belönats med guldstjärna från amerikanska wunderground

About Goldstar Stations: This is a high-quality weather station that has passed our quality control process for 5 consecutive days
Make a Free Website with Yola.